Catalog Ống thép Hòa Phát

Catalog Ống thép Hòa Phát

Catalogue ống thép Hòa Phát mới nhất cung cấp đến quý khách các thông số kỹ thuật của thép ống, thép hộp, ống thép cỡ lớn, thép hộp cỡ lớn. Các loại chứng chỉ chất lượng nhà máy đã đạt được. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm Hồ sơ năng lực và các Chứng chỉ chất lượng của Hòa Phát

Nhà máy ống thép Hòa Phát

Hòa Phát một trong những nhà máy thép được nhiều người biết đến và xuất hiện từ rất sớm tại Việt Nam. Sản phẩm của Hòa Phát được nhiều người đánh giá cao về chất lượng cũng như mức giá sản phẩm phù hợp với thị trường trong nước. Nên lượng ống thép tiêu thụ của Hòa Phát trong nước là khá lớn. Sau đây là một số sản phẩm chính của Hòa Phát:

  • Ống thép hàn đen
  • Thép hộp vuông
  • Thép hộp chữ nhật
  • Ống thép mạ kẽm nhúng nóng
  • Thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng
  • Ống thép cỡ lớn

Tải bản catalogue đầy đủ mới nhất tại đây: Catalogue ống thép Hòa Phát

Catalog Ống thép Hòa Phát

Quy chuẩn trọng lượng ống thép đen hàn siêu dày

ĐK NGOÀI
MM
ĐỘ DÀY
MM
TRỌNG LƯỢNG CÂY/BÓ
Φ42.2 4.0
4.2
4.5
22.61
23.62
25.10
61
Φ48.1 4.0
4.2
4.5
4.8
5.0
26.10
27.28
29.03
30.75
31.89
52
Φ59.9 4.0
4.2
4.5
4.8
5.0
33.09
34.62
36.89
39.13
40.62
37
Φ75.6 4.0
4.2
4.5
4.8
5.0
5.2
5.5
6.0
42.38
44.37
47.34
50.29
52.23
54.17
57.05
61.79
27
Φ88.3 4.0
4.2
4.5
4.8
5.0
5.2
5.5
6.0
49.90
52.27
55.80
59.31
61.63
63.94
67.39
73.07
24
Φ113.5 4.0
4.2
4.5
4.8
5.0
5.2
5.5
6.0
64.81
67.93
72.58
77.20
80.27
83.33
87.89
95.44
16
Φ126.8 4.0
4.0
4.5
72.68
76.19
81.43
16

Quy chuẩn trọng lượng thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật cỡ lớn

ĐK NGOÀI
MM
ĐỘ DÀY
MM
TRỌNG LƯỢNG CÂY/BÓ
100×100 2.0
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
3.8
4.0
36.78
45.69
50.89
54.49
57.97
63.17
68.33
71.74
16
100×150 2.0
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
3.8
4.0
46.20
57.46
64.17
68.62
73.04
79.66
86.23
90.58
12
150×150 2.0
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
3.8
4.0
55.62
69.24
77.36
82.75
88.12
96.14
104.12
109.42
9
100×200 2.0
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
3.8
4.0
55.62
69.24
77.36
82.75
88.12
96.14
109.42
8

Bảng kích thước, trọng lượng ống thép đen, ống thép mạ kẽm ASTM A53

ĐK NGOÀI
MM
KÍCH THƯỚC
INCH
KÍCH THƯỚC
MM
ĐỘ DÀY
MM
TRỌNG LƯỢNG
KG/M
TRỌNG LƯỢNG
KG/CÂY
ÁP LỰC THỬ
AT
ÁP LỰC THỬ
KPA
SỐ CÂY/ BÓ
21.3 1/2 15 2.77 1.27 7.62 48 4800 168
26.7 3/4 20 2.87 1.69 10.14 48 4800 113
33.4 1 25 3.38 2.50 15.00 48 4800 80
42.2 1(1/4) 32 3.56 3.39 20.34 83 8300 61
48.3 1(1/2) 40 3.68 4.05 24.3 83 8300 52
60.3 2 50 3.91 5.44 32.64 159 15900 37
73 2(1/2) 65 5.16 8.63 51.78 172 17200 27
88.9 3 80 5.49 11.29 67.74 153 15300 24
101.6 3(1/2) 90 3.18
3.96
4.78
9.53
11.41
19.27
64.32
57.18
68.46
67
77
115
6700
7700
11500
16
114.3 4 100 3.18
3.96
4.78
5.56
8.71
10.78
12.91
14.91
52.26
64.68
77.46
89.46
70
84
98
121
7000
8400
9800
12100
16
114.3 5 125 3.96
4.78
5.56
6.35
16.04
19.24
22.31
25.36
96.24
115.62
133.86
152.16
70
82
94
97
7000
8200
9400
9700
16
168.3 6 150 3.96
4.78
5.56
6.35
16.04
19.24
22.31
25.36
96.24
115.62
133.86
152.16
70
82
94
97
7000
8200
9400
9700
10
219.1 8 200 4.78
5.16
5.56
6.35
25.26
27.22
29.28
33.31
151.56
163.32
175.68
199.86
54
59
63
72
5400
5900
6300
7200
7

Bảng quy chuẩn trọng lượng ống tròn đen, tôn mạ kẽm

ĐK NGOÀI
MM
ĐỘ DÀY
MM
TRỌNG LƯỢNG
KG/CÂY
CÂY/BÓ
Φ12.7 0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.24
1.41
1.57
1.73
1.89
2.04
100
Φ13.8 0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.36
1.54
1.72
1.89
2.07
2.24
2.57
100
Φ15.9 0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
1.57
1.79
2.00
2.20
2.41
2.61
3.00
3.20
3.76
100
Φ19.1 0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
1.91
2.17
2.42
2.68
2.93
3.18
3.67
3.91
4.61
5.06
168
Φ21.2 0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.12
2.41
2.70
2.99
3.27
3.55
4.10
4.37
5.17
5.68
6.43
6.92
168
Φ22.0 0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.21
2.51
2.81
3.11
3.40
3.69
4.27
4.55
5.38
5.92
6.70
7.21
168
Φ22.2 0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.23
2.53
2.84
3.14
3.73
4.31
4.59
5.43
5.98
6.77
7.29
168
Φ25.0 0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.52
2.86
3.21
3.55
3.89
4.23
4.89
5.22
6.18
6.81
7.73
8.32
113
Φ25.4 0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.56
2.91
3.26
3.61
3.96
4.30
4.97
5.30
6.29
6.92
7.86
8.47
113
Φ26.65 0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
3.06
3.43
3.80
4.16
4.52
5.23
5.58
6.62
7.29
8.29
8.93
113
Φ28.0 0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.22
3.61
4.00
4.38
4.76
5.51
5.88
6.89
7.69
8.75
9.43
10.44
113
Φ31.8 0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
4.12
4.56
5.00
5.43
6.30
6.73
7.99
8.82
10.04
10.84
12.02
12.78
13.54
14.66
80
Φ32.0 0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
4.14
4.59
5.03
5.47
6.34
6.77
8.04
8.88
10.11
10.91
12.10
12.87
13.39
14.76
80
Φ33.5 1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
3.8
4.81
5.27
5.74
6.65
7.10
8.44
9.32
10.62
11.47
12.72
13.54
14.35
15.54
80
Φ35.0 1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
3.8
5.03
5.52
6.00
6.96
7.44
8.84
9.77
11.13
12.02
13.34
14.21
15.06
16.31
80
Φ38.1 1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
3.8
5.49
6.02
6.55
7.60
8.12
9.67
10.68
12.18
13.17
14.36
15.58
16.53
17.92
61
Φ40.0 1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
3.8
6.33
6.89
8.00
8.55
10.17
11.25
12.83
13.87
15.41
16.42
17.42
18.90
20.35
61
Φ42.2 1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
3.8
6.69
7.28
8.45
9.03
10.76
11.90
13.58
14.69
16.32
17.40
18.47
20.04
21.59
61
Φ48.1 1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
3.8
8.33
9.67
10.34
12.33
13.64
15.59
16.87
18.77
20.02
21.26
23.10
24.91
52
Φ50.3 1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
3.8
8.87
10.13
10.83
12.92
14.29
16.34
17.68
19.68
21.00
22.30
24.24
26.15
52
Φ50.8 1.4
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
3.8
10.23
10.94
13.05
14.44
16.51
17.87
19.89
21.22
22.54
24.50
26.43
52
Φ59.9 1.4
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
3.8
4.0
12.12
12.96
15.47
17.13
19.60
21.23
23.66
25.26
26.85
29.21
31.54
33.09
37
Φ75.6 1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
3.8
4.0
4.3
4.5
16.45
19.66
21.78
24.95
27.04
30.16
32.23
34.28
37.34
40.37
42.38
45.3747.34
27
Φ88.3 1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
3.8
4.0
4.3
4.5
5.0
19.27
23.04
25.54
29.27
31.74
35.42
37.87
40.30
43.92
47.51
49.90
53.45
55.80
61.63
24
Φ108.0 1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
3.8
4.0
4.3
4.5
5.0
28.29
31.37
35.97
39.03
43.59
46.61
49.62
54.12
58.59
61.56
65.98
68.92
76.20
16
Φ113.5 1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
3.8
4.0
4.3
4.5
5.0
6.0
29.75
33.00
37.84
41.06
45.86
49.05
52.23
56.97
61.68
64.81
69.48
72.58
80.27
95.44
16
Φ126.8 1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
3.8
4.0
4.3
4.5
5.0
6.0
33.29
36.93
42.37
45.89
51.37
54.96
58.52
63.86
69.16
72.68
77.94
81.43
90.11
107.25
16

Bảng quy chuẩn trọng lượng thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật ASTM A500

KÍCH THƯỚC
MM
ĐỘ DÀY
MM
TRỌNG LƯỢNG
KG/CÂY
CÂY/ BÓ
10×30 0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
2.53
2.87
3.21
3.54
4.20
4.83
50
12×12 0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.47
1.66
1.85
2.03
2.21
2.39
2.72
100
13×26 0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
2.46
2.79
3.12
3.45
3.77
4.08
4.70
5.00
105
12×32 0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
2.79
3.17
3.55
3.92
4.29
4.65
5.36
5.71
6.73
7.39
50
14×14 0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
1.74
1.97
2.19
2.41
2.63
2.84
3.25
3.45
4.02
4.37
100
16×16 0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
2.00
2.27
2.53
2.79
3.04
3.29
3.78
4.01
4.69
5.12
100
20×20 0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
2.53
2.87
3.21
3.54
3.87
4.20
4.83
5.14
6.05
6.63
100
20×25 0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
3.19
3.62
4.06
4.48
4.91
5.33
6.15
6.56
7.75
8.52
64
20×30 0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
3.19
3.62
4.06
4.48
4.91
5.33
6.15
6.56
7.75
8.52
100
15×35 0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
3.19
3.62
4.06
4.48
4.91
5.33
6.15
6.56
7.75
8.52
90
30×30 0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
3.85
4.38
4.90
5.43
5.94
6.46
7.47
7.97
9.44
10.40
11.80
12.72
81
20×40 0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
3.85
4.38
4.90
5.43
5.94
6.46
7.47
7.97
9.44
10.40
11.80
12.72
72
25×40 0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
2.3
4.18
4.75
5.33
5.90
6.46
7.02
8.13
8.68
10.29
11.34
11.89
60
25×50 0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
4.83
5.51
6.18
6.84
7.50
8.15
9.45
10.09
11.98
13.23
15.06
16.25
72
40×40 0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
5.16
5.88
6.60
7.31
8.02
8.72
10.11
10.80
12.83
14.17
16.14
17.73
19.33
20.57
49
30×50 0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
5.16
5.88
6.60
7.31
8.02
8.72
10.11
10.80
12.83
14.17
16.14
17.73
19.33
20.57
60
30×60 0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
7.45
8.25
90.5
9.85
11.43
12.21
14.53
16.05
18.30
19.78
21.97
23.40
50
50×50 1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
9.19
10.09
10.98
12.74
13.62
16.22
17.94
20.47
22.14
24.60
26.23
27.83
30.20
36
60×60 1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
12.16
13.24
15.38
16.45
19.61
21.70
24.80
26.85
29.88
31.88
33.86
36.79
25
40×60 1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
9.19
10.09
10.98
12.74
13.62
16.22
17.94
20.47
22.14
24.60
26.23
27.83
30.20
40
40×80 1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
12.16
13.24
15.38
16.45
19.61
21.70
24.80
26.85
29.88
31.88
33.86
36.79
32
45×90 1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
14.93
17.36
18.57
22.16
24.53
28.05
30.38
33.84
36.12
38.38
43.39
46.85
49.13
32
40×100 1.4
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
19.33
20.68
24.69
27.34
31.29
33.89
37.77
40.33
42.87
46.65
50.39
52.86
24
50×100 1.4
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
3.8
4.0
24.39
29.79
33.01
37.80
40.98
45.70
48.83
42.87
46.65
50.39
52.86
18
90×90 1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
3.8
4.0
24.93
29.79
33.01
37.80
40.98
45.70
48.83
51.94
56.58
61.17
64.21
16
60×120 1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
3.8
4.0
24.93
29.79
33.01
37.80
40.98
45.70
48.83
51.94
56.58
61.17
64.21
18

Bảng quy chuẩn trọng lượng ống thép mạ kẽm BS 1387:1985

ĐK NGOÀI
MM
ĐK DANH NGHĨA
INCH
ĐK DANH NGHĨA
MM
CHIỀU DÀI
MM
SỐ CÂY/BÓ
21.2 1/2 15 6000 168
26.65 3/2 20 6000 113
33.5 1 25 6000 80
42.2 1(1/4) 32 6000 61
48.1 1(1/2) 40 6000 52
59.9 2 50 6000 37
75.6 2(1/2) 65 6000 27
88.3 3 80 6000 24
113.5 4 100 6000 16

Class – BS – A1

ĐK NGOÀI
MM
ĐỘ DÀY
MM
KG/M KG/CÂY KG/BÓ
21.2 1.9 0.914 5.484 921
26.65 2.1 1.284 7.704 871
33.5 2.3 1.787 10.722 858
42.2 2.3 2.26 13.56 827
48.1 2.5 2.83 16.89 883
59.9 2.6 3.693 22.158 820
75.6 2.9 5.228 31.368 847
88.3 2.9 6.138 36.828 884
113.5 3.2 8.763 52.578 841

 Class – BS- Light

ĐK NGOÀI
MM
ĐỘ DÀY
MM
KG/M KG/CÂY KG/BÓ
21.2 2.0 0.947 5.682 955
26.65 2.3 1.381 8.286 936
33.5 2.6 1.981 11.886 951
42.2 2.6 2.54 15.24 930
48.1 2.9 3.23 19.38 1008
59.9 2.9 4.08 24.48 906
75.6 3.2 5.71 34.26 925
88.3 3.2 6.72 40.42 968
113.5 3.6 9.75 58.50 936

Class – BS – Medium

ĐK NGOÀI
MM
ĐỘ DÀY
MM
KG/M KG/CÂY KG/BÓ
21.2 2.6 1.21 7.26 1.200
26.65 2.6 1.56 9.36 1.058
33.5 3.2 2.41 14.4 1.157
42.5 3.2 3.1 18.6 1.135
48.1 3.2 3.57 21.42 1.114
59.9 3.6 5.03 30.18 1.117
75.6 3.6 6.43 38.58 1.042
88.3 4.0 8.37 50.22 1.205
113.5 4.5 12.2 73.2 1.171

CÔNG TY TNHH THÉP HÙNG PHÁT

ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0909 938 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483

Tham khảo thêm:

Thép tấm trơn
Thép tấm chống trượt
Phụ kiện hàn giá rẻ
Phụ kiện nối hàn
Cùm treo ống
Tôn kẽm, tôn mạ màu
Cóc nối lồng thép
Bulong, ốc vít
Phụ kiện hàn Jinil

Gọi ngay 1
Gọi ngay 2
Gọi ngay 3
0971 960 496 0938 261 123 Hotline (24/7)
0938 437 123

Đối tác của vật liệu xây dựng Trường Thịnh Phát Thép hộp, Thép hình, Thép tấm, xà gồ, Thép trí việt