Thép hộp dày

Thép hộp dày

Thép hộp dày là loại thép hộp có độ dày lớn từ 5-12 ly (mm). Được thiết kế sản xuất theo dạng hình hộp như hình hộp chữ nhật, hình hộp vuông.

Công ty Thép Hùng Phát là đơn vị hàng đầu chuyên nhập khẩu và phân phối thép hộp chất lượng cao. Chúng tôi có sẵn các sản phẩm phẩm thép hộp dày đạt tiêu chuẩn có thể giao đến cho quý khách bất kỳ lúc nào với giá rẻ nhất.

Thép hộp dày

Quy cách kích thước thép hộp dày

Quy cách thép hộp vuông dày

Tên ĐVT chính Trọng Lượng cây
Thép hộp vuông 100 x 100 x 10mm x 6m Cây 169.56
Thép hộp vuông 100 x 100 x 12mm x 6m Cây 198.95
Thép hộp vuông 100 x 100 x 4mm x 6m Cây 72.35
Thép hộp vuông 100 x 100 x 5mm x 6m Cây 89.49
Thép hộp vuông 100 x 100 x 6mm x 6m Cây 106.26
Thép hộp vuông 100 x 100 x 8mm x 6m Cây 138.66
Thép hộp vuông 120 x 120 x 5mm x 6m Cây 108.33
Thép hộp vuông 120 x 120 x 10mm x 6m Cây 207.24
Thép hộp vuông 120 x 120 x 4mm x 6m Cây 87.42
Thép hộp vuông 120 x 120 x 6mm x 6m Cây 128.87
Thép hộp vuông 120 x 120 x 8mm x 6m Cây 168.81
Thép hộp vuông 125 x 125 x 10mm x 6m Cây 216.66
Thép hộp vuông 125 x125 x 4mm x6m Cây 91.19
Thép hộp vuông 125 X 125 X 5MM X 6M Cây 113.04
Thép hộp vuông 125 x 125 x 6mm x 6m Cây 134.52
Thép hộp vuông 125 x 125 x 8mm x 6m Cây 176.34
Thép hộp vuông 140 x 140 x 4mm x 6m Cây 102.49
Thép hộp vuông 140 x 140 x 5mm x 6m Cây 127.17
Thép hộp vuông 150 x 150 x 10mm x 6m Cây 263.76
Thép hộp vuông 150 x 150 x 12mm x 6m Cây 311.99
Thép hộp vuông 150 x 150 x 4mm x 6m Cây 110.03
Thép hộp vuông 150 x 150 x 5mm x 6m Cây 136.59
Thép hộp vuông 150 x 150 x 6mm x 6m Cây 162.78
Thép hộp vuông 150 x 150 x 8mm x 6m Cây 214.02
Thép hộp vuông 160 x 160 x 5mm x 6m Cây 146.01
Thép hộp vuông 160 x 160 x 6mm x 6m Cây 174.08
Thép hộp vuông 160 x 160 x 8mm x 6m Cây 229.09
Thép hộp vuông 180 x 180 x 6mm x 6m Cây 196.69
Thép hộp vuông 180 x 180 x 8mm x 6m Cây 259.24
Thép hộp vuông 200 x 200 x 10mm x 6m Cây 357.96
Thép hộp vuông 200 x 200 x 12ly x 6m Cây 425.03
Thép hộp vuông 200 x 200 x 4mm x 12m Cây 295.41
Thép hộp vuông 200 x 200 x 4mm x 6m Cây 147.71
Thép hộp vuông 200 x 200 x 5mm x 6m Cây 183.69
Thép hộp vuông 200 x 200 x 6mm x 6m Cây 219.30
Thép hộp vuông 200 x 200 x 8mm x 6m Cây 289.38
Thép hộp vuông 250 x 250 x 10mm x 6m Cây 452.16
Thép hộp vuông 250 x 250 x 12mm x 6m Cây 538.07
Thép hộp vuông 250 x 250 x 6mm x 6m Cây 275.82
Thép hộp vuông 250 x 250 x 8mm x 6m Cây 364.74
Thép hộp vuông 300 x 300 x 10mm x 6m Cây 546.36
Thép hộp vuông 300 x 300 x 6mm x 6m Cây 332.34
Thép hộp vuông 300 x 300 x 8mm x 6m Cây 440.10
Thép hộp vuông 40 x 40 x 3mm x 6m Cây 20.91
Thép hộp vuông 40 x 40 x 4mm x 6m Cây 27.13
Thép hộp vuông 40 x 40 x 5mm x 6m Cây 32.97
Thép hộp vuông 50 x 50 x 3mm x 6m Cây 26.56
Thép hộp vuông 50 x 50 x 4mm x 6m Cây 34.67
Thép hộp vuông 50 x 50 x 5mm x 6m Cây 42.39
Thép hộp vuông 50 x 50 x 6mm x 6m Cây 49.74
Thép hộp vuông 60 x 60 x 5.0 x 6m Cây 51.81
Thép hộp vuông 60 x 60 x 4mm x 6m Cây 42.20
Thép hộp vuông 60 x 60 x 6mm x 6m Cây 61.04
Thép hộp vuông 65 x 65 x 5mm x 6m Cây 56.52
Thép hộp vuông 65 x 65 x 6mm x 6m Cây 66.69
Thép hộp vuông 70 x 70 x 5mm x 6m Cây 61.23
Thép hộp vuông 75 x 75 x 4mm x 6m Cây 53.51
Thép hộp vuông 75 x 75 x 5mm x 6m Cây 65.94
Thép hộp vuông 75 x 75 x 6mm x 6m Cây 78.00
Thép hộp vuông 80 x 80 x 4mm x 6m Cây 57.27
Thép hộp vuông 80 x 80 x 5mm x 6m Cây 70.65
Thép hộp vuông 80 x 80 x 6mm x 6m Cây 83.65
Thép hộp vuông 80 x 80 x 8mm x 6m Cây 108.52
Thép hộp vuông 90 x 90 x 4mm x 6m Cây 64.81
Thép hộp vuông 90 x 90 x 5ly x 6m Cây 80.07

Quy cách thép hộp chữ nhật dày

Tên ĐVT chính Trọng Lượng cây
Thép hộp chữ nhật 100 x 150 x 4mm x 6m Cây 92.69
Thép hộp chữ nhật 100 x 150 x 5mm x 6m Cây 115.40
Thép hộp chữ nhật 100 x 150 x 6mm x 6m Cây 137.91
Thép hộp chữ nhật 100 x 150 x 8mm x 6m Cây 182.37
Thép hộp chữ nhật 100 x 200 x 10ly x 6m Cây 273.18
Thép hộp chữ nhật 100 x 200 x 4mm x 6m Cây 111.53
Thép hộp chữ nhật 100 x 200 x 5mm x 6m Cây 138.95
Thép hộp chữ nhật 100 x 200 x 6mm x 6m Cây 166.17
Thép hộp chữ nhật 100 x 200 x 8mm x 6m Cây 220.05
Thép hộp chữ nhật 100 x 200 x 9.5mm x  6m Cây 259.97
Thép hộp chữ nhật 150 x 200 x 5mm x 6m Cây 162.50
Thép hộp chữ nhật 150 x 200 x 6mm x 6m Cây 194.43
Thép hộp chữ nhật 150 x 250 x 6mm x 6m Cây 222.69
Thép hộp chữ nhật 150 x 250 x 8mm x 6m Cây 295.41
Thép hộp chữ nhật 150 x 300 x 6mm x 6m Cây 250.95
Thép hộp chữ nhật 150 X 200 X 8MM X6M Cây 257.73
Thép hộp chữ nhật 200 x 300 x 10mm x 6m Cây 461.58
Thép hộp chữ nhật 200 x 300 x 8mm x 6m Cây 370.77
Thép hộp chữ nhật 30 x 60 x 3ly x 6m Cây 24.59
Thép hộp chữ nhật 30 x 60 x 4mm x 6m Cây 32.40
Thép hộp chữ nhật 40 x 80 x 5mm x 6m Cây 54.17
Thép hộp chữ nhật 40 x 80 x 4mm x 6m Cây 43.71
Thép hộp chữ nhật 50 x 100 x 4mm x 6m Cây 55.01
Thép hộp chữ nhật 50 x 100 x 5mm x 6m Cây 68.30
Thép hộp chữ nhật 50 x 100 x 6mm x 6m Cây 81.39
Thép hộp chữ nhật 50 x 150 x 4mm x 6m Cây 73.85
Thép hộp chữ nhật 60 x 120 x 5mm x 6m Cây 82.43
Thép hộp chữ nhật 60 x 120 x 6mm x 6m Cây 98.34
Thép hộp chữ nhật 75 x 125 x 3mm x 6m Cây 55.67
Thép hộp chữ nhật 75 x 125 x 4mm  x 6m Cây 73.85
Thép hộp chữ nhật 75 x 150 x 3.2mm x 6m Cây 66.86
Thép hộp chữ nhật 75 x 150 x 4mm x 6m Cây 83.27
Thép hộp chữ nhật 75 x 150 x 6mm x 6m Cây 123.78
Thép hộp chữ nhật 75 x 125 x 6mm x 6m Cây 109.65
Thép hộp chữ nhật 75 X 150 X 5MM X 6M Cây 103.62
Thép hộp chữ nhật 80 x 100 x 6mm x 6m Cây 98.34
Thép hộp chữ nhật 80 x 120 x 5mm x 6m Cây 91.85
Thép hộp chữ nhật 80 x 120 x 6mm x 6m Cây 109.65
Thép hộp chữ nhật 80 x 160 x 6mm x 6m Cây 132.26
Thép hộp chữ nhật 80 x 160 x 8mm x 6m Cây 174.84
Thép hộp chữ nhật 80 x 100 x 5mm x 6m Cây 82.43

Thép hộp dày

Một số thông tin về thép hộp dày

Các tiêu chuẩn của thép hộp dày

– Tiêu chuẩn Nhật Bản JIS G3466, JIS3466

– Tiêu chuẩn châu Âu EN 10219, EN 10210, EN 59410, EN10219

– Tiêu chuẩn Đức DIN

– Tiêu chuẩn JISG3466-STKR400

– Tiêu chuẩn của Nga : CT3, S355J2H.

Thành phần hóa học của thép hộp dày

Theo tiêu chuẩn JISG3466-STKR400

C Si Mn P S
 0.25  0.04  0.04
0.15 0.01 0.73 0.013 0.004

Theo tiêu chuẩn CT3- Nga

%C %Si %Mn %P %S %Cr %Ni %MO %Cu %N2 %V
16 26 46 10 4 2 2 4 6

Theo tiêu chuẩn S355J2H – Nga

%C %Si %Mn %P %S %Cr %Ni %MO %Cu %Al %N2 %V CEV
14 20 126 12 5 3 3 2 5 3 0.36

Ứng dụng của thép hộp dày

+ Thiết kế khung, xà gồ, giàn đỡ …

+ Thiết kế bệ chân máy cắt công nghiệp, máy cắt CNC, cần cẩu…

+ sử dụng trong ngành dầu khí, kết cấu xây dựng, nhà xưởng, gia công, chế tạo máy, chế tạo cơ khí

Đặt mua thép hộp dày chất lượng với giá rẻ nhất thị trường tại Hotline: 0938.437.123 – 0938.261.123 – 0909.938.123. Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp théo thông tin dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÙNG PHÁT

ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0938 437 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
MXH: Facebook

Tham khảo thêm:

Thép góc V,L
Phụ kiện ren Jianzhi
Phụ kiện ren Thái Lan
Phụ kiện ren k1
Phụ kiện ren Mech
Phụ kiện đồng ren
Thép hộp size lớn
Thép hộp đen
Hộp Inox
Thép hộp mạ kẽm
Bảng giá thép hình

Gọi ngay 1
Gọi ngay 2
Gọi ngay 3
0971 960 496 0938 261 123 Hotline (24/7)
0938 437 123

Đối tác của vật liệu xây dựng Trường Thịnh Phát Thép hộp, Thép hình, Thép tấm, xà gồ, Thép trí việt